Ochrana osobních údajů

Společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. má velkou radost z vaší návštěvy našich webových stránek a chtěli bychom vám poděkovat za váš zájem o naši společnost. Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně.

Kdo je správce údajů a kontakt pro ochranu osobních údajů?

Správcem údajů je:

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 CHRUDIM

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáše Chmelíka na e-mailové adrese tomas.chmelik@mbcc-group.com

Můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo příslušného dozorčího orgánu, zejména v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení.

Případně se můžete obrátit na dozorčí úřad naší místní příslušnosti:

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Na následujících řádcích bychom vás chtěli podrobně seznámit s informacemi o tom:

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete a používáte naše webové stránky, za jakými účely je shromažďujeme a jaký je právní základ pro jejich zpracovávání
 2. Jak používáme soubory cookie
 3. Komu můžeme vaše osobní údaje předat
 4. Jak vaše osobní údaje chráníme
 5. Vaše práva týkající se zpracovávání vašich osobních údajů
 6. Ochrana osobních údajů nezletilých

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete a používáte naše webové stránky, za jakými účely je shromažďujeme a jaké pro to máme právní základy?

1.1. Když navštívíte naše webové stránky, aniž byste nás kontaktovali nebo se přihlásili, váš prohlížeč na náš server automaticky přenáší následující informace:

 • IP adresu vašeho počítače
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Webové stránky, které jste navštívili těsně předtím, než jste přešli na náš web
 • Požadovaná URL nebo soubor
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • Objem přenesených dat
 • Informace o stavu, např. chybové zprávy

Účelem tohoto zpracovávání údajů je

 • Zaslání požadovaného obsahu vašemu prohlížeči. Při tomto procesu uchováváme vaši úplnou IP adresu pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí vámi požadovaného obsahu.
 • Zaslání vaší IP adresy poskytovateli služeb pro mapování vaší veřejné IP adresy společně s informacemi týkajícími se společnosti a oboru (žádné osobní informace). Takovéto informace týkající se oboru ukládáme. V rámci tohoto procesu není vaše IP adresa nikdy uložena u našeho poskytovatele služeb nebo na našich serverech.
 • Ochraně před útoky a zabezpečení řádného fungování našich webových stránek. V tomto případě ukládáme údaje přechodně a s omezeným přístupem po dobu maximálně 180 dnů. Po 180 dnech nejsou údaje smazány pouze v případě, když se jedná o údaje tykající se přístupu pro další sledování útoků a chyb.

Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše oprávněné zájmy mají svůj základ ve výše uvedených účelech zpracovávání.

1.2. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, obdržíme následující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, které nám poskytnete e-mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře
 • Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete

V okamžiku odeslání zprávy se také ukládají následující údaje:

 • Datum a čas vaší zprávy

Účelem tohoto zpracovávání údajů je

 • Zpracování vaší zprávy

Jakékoli další osobní údaje zpracovávané během odeslání se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Naše oprávněné zájmy mají svůj základ ve výše uvedených účelech zpracovávání, především odpovídání na vaše požadavky a zajištění naší celkové komunikace a důkazů v případě jakýchkoli dotazů či sporů.

1.3. Naše webové stránky nabízejí na url adrese https://www.skoleniproprofesionaly.cz/registrace možnost registrace zákaznického účtu za účelem:

 • Umožnění přihlášení na školení
 • Přehled školení, na která je uživatel přihlášen
 • Přehled získaných certifikátů ze školení

Když si uživatel zaregistruje účet, jsou nám ze vstupní obrazovky odeslány následující údaje:

 • IP adresa přístupového počítače
 • Jméno a příjmení
 • Vaše e-mailová adresa
 • Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete
 • Datum a čas registrace

Jakékoli další osobní údaje zpracovávané během registrace se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

Na email uvedený při registraci odesíláme emaily za účelem:

 • Technicko - organizační komunikace před, při a po konání školení
 • Tématický newsletter

Naše oprávněné zájmy mají svůj základ ve vaší registraci do adresáře pro odebírání newsletteru, což představuje relevantní a odpovídající vztah ve smyslu bodu odůvodnění 47 GDPR, jakož i ve skutečnosti, že poskytování informací o nových produktech a službách či aktivitách a událostech je běžnou obchodní praxí, kterou většina našich zákazníků očekává a oceňuje.

2. Jak na našich webových stránkách používáme soubory cookie?

2.1. Soubory cookie jsou malé soubory, které mohou webové stránky uložit na vašem zařízení. Když navštívíte naše webové stránky, budeme vás prostřednictvím cookie banneru informovat o tom, jak soubory cookie používáme. Cookie banner a webové stránky rozdělují příslušné soubory cookie podle jejich povahy a v případě, kdy tak vyžaduje zákon, od vás budou požadovat souhlas s jejich aktivací. Soubory cookie, které vyžadují souhlas s aktivací, budou na našich webových stránkách deaktivovány, dokud nám k jejich aktivaci nedáte svůj předchozí výslovný souhlas.

Některé soubory cookie jsou vždy aktivní, jelikož to vyžaduje provoz a řádné fungování webových stránek. Právním základem pro užívání takovýchto souborů cookie je článek 6 odst. 1 písm. (f) GDPR (náš oprávněný zájem na řádném fungování webových stránek). Z toho důvodu nebudete u těchto souborů cookie požádáni o souhlas s jejich aktivací.

Další soubory cookie, např. analytické soubory cookie či soubory cookie k měření výkonu, se používají ke shromažďování informací o tom, jak používáte naše webové stránky, a dovolují nám, abychom si vás pamatovali jako návštěvníka. Tyto informace používáme ke zlepšení a přizpůsobení vašeho uživatelského prostředí a pro účely analýzy a měření návštěvnosti na našich stránkách i v dalších médiích. Náš cookie banner vám nabídne možnost udělit či neudělit váš souhlas s aktivací těchto souborů cookie. Právním základem pro užívání takových to souborů cookie je článek 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

Pokud odmítnete aktivaci souborů cookie, které nejsou nezbytné pro fungování těchto webových stránek, vaše informace nebudou při návštěvě těchto webových stránek sledovány. Ve vašem prohlížeči bude aktivován jeden soubor cookie, který slouží k zapamatování vaší preference, že si nepřejete být sledováni.

2.2. Nabízíme vám možnost ihned si upravit vaše nastavení souborů cookie prostřednictvím našeho cookie banneru. Většina internetových prohlížečů je však nastavena, aby soubory cookie přijímala automaticky. Pokud si také přejete změnit nastavení vašeho prohlížeče, abyste soubory cookie (či podobné technologie) jakýchkoli dalších stránek odmítli či odstranili, přečtěte si pokyny pro blokování nebo odstranění souborů cookie v nápovědě či podpoře k vašemu prohlížeči. Pamatujte, že pokud soubory cookie odstraníte či odmítnete, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek, včetně některých funkcí přizpůsobení.

2.3. Následující soubory cookie jsou nezbytné pro hladký chod našich webových stránek a poskytování konkrétních služeb:

Soubor cookie Účel Odstranění
MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name Tento soubor cookie je aktivován a uložen s hodnotou „true“, pokud u cookie advice kliknete na OK. Jinak není soubor cookie vytvořen. 1 rok po návštěvě našich stránek
MBS Country Language Selector BASF Country Jazyk Tento soubor cookie je aktivován a uložen s hodnotou „true“, když si uživatel zvolí zemi a jazyk za předpokladu, že je automatické zobrazení těchto možností aktivní. Jinak není soubor cookie vytvořen. 1 rok po návštěvě našich stránek
Anti Xsrf Token Tento soubor cookie a jeho hodnota se obnovují při každé relaci. Zajišťuje, že jsou požadavky odesílány ze stejného prohlížeče, aby nedocházelo k neoprávněné manipulaci. Další informace viz https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť nebo zavřete prohlížeč.
ASP.NET SessionId Jedna relace prohlížeče. V tuto chvíli vyžadován pouze pro test CAPTCHA. Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť nebo zavřete prohlížeč.
File_Download Aktivován pouze pokud ve stejném okně dojde ke stažení dokumentu (prostřednictvím skrytého iFrame). Aktuální příkaz, poté okamžitě potvrzen
FedAuth Zajistí ohlášený přístup poté, co se uživatel úspěšně přihlásil. Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť nebo zavřete prohlížeč.
[UserName]_userProject Ukládá konfiguraci aktuálně kompilovaného projektu, aby mohl být později odeslán na server; projekt je také uchován, aby k němu nově příchozí na stránkách neztratili přístup. Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť nebo zavřete prohlížeč.
[UserName]_tempData Ukládá dočasné informace o stavu uživatele/účtu pro odpovídající zpracování uživatelského rozhraní: newsletter, uživatel uzamčen, návrh pro správce. Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť nebo zavřete prohlížeč.
Idsrvauth
Idssrvauth
Zajistí, aby úspěšně přihlášený uživatel měl přihlášený přístup. Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť. Pokud zvolíte „Zůstat přihlášen“: 1 rok po návštěvě našich stránek
IdSrvUserLang Uloží aktuálně vybraný jazyk pro zobrazení při vaší další návštěvě. 1 rok po návštěvě našich stránek
wsfedsignout Uloží zpáteční URL do externí aplikace po úspěšném přihlášení/odhlášení během jedné relace. Bude smazán, jakmile vymažete svou mezipaměť nebo zavřete prohlížeč.

2.4. Pro měření návštěvnosti našich webových stránek používáme následující soubory cookie:

Soubor cookie Účel Odstranění
atidvisitor Tento soubor cookie dovoluje pomocí analytického nástroje společnosti AT Internet sledování seznamu stránek, které návštěvník zobrazí, a ukládání zjištěných informací o návštěvníkovi. Pokud je soubor cookie odstraněn, návštěvník vracející se na webové stránky se kvůli nedostatku zjištěných informací počítá jako nový návštěvník. Bude smazán 6 měsíců po vaší návštěvě (nastavitelné)
atreman Tento soubor cookie společnosti AT Internet ukládá předchozí atribuční kampaň. Pokud je soubor cookie odstraněn, předchozí atribuce kampaní již není dále možná. Bude smazán 30 dní po vaší návštěvě (nastavitelné)
atredir Tento soubor cookie dovoluje společnosti AT Internet uchovávat informace přenášené během přesměrování JavaScript k zaměření zdroje provozu. Pokud je soubor cookie smazán, informace přenesené během přesměrování jsou ztraceny. Ve výchozím nastavení bude uložen po dobu 30 sekund (nastavitelné)
atsession Tento soubor cookie dovoluje společnosti AT Internet uchovávat informace přenášené během přesměrování JavaScript k zaměření zdroje provozu. Pokud je soubor cookie smazán, informace přenesené během přesměrování jsou ztraceny. Bude smazán 30 minut po vaší návštěvě (nastavitelné)
atuserid Prostřednictvím tohoto souboru cookie společnost AT Internet ukládá identifikátory návštěvníků pro naše stránky. Pokud je smazán, nebude dostupný žádný identifikátor návštěvníků pro naše stránky. Bude smazán 13 měsíců po vaší návštěvě (nastavitelné)
idrxvr Tento externí soubor cookie společnosti AT Internet dovoluje shromažďovat hlavní identifikátory návštěvníků, které umožňují zpracovávání jednotlivých návštěvníků mezi doménami. Tento soubor cookie uvádí technickou hodnotu, která souvisí se správou identifikovaných návštěvníků. Pokud je smazán, mohou nastat změny v určování návštěvníků. Bude smazán 13 měsíců po vaší návštěvě
tmst Externí soubor cookie společnosti AT Internet – Timestamp ukazuje datum umístění souboru cookie pro hlavní identifikátor návštěvníka. Pokud je smazán, mohou nastat změny v určování návštěvníků. Bude smazán 6 měsíců po vaší návštěvě
Id Soubor cookie DoubleClick používáme ke shromažďování dat týkajících se interakcí uživatelů s reklamami a dalšími funkcemi reklamních služeb ve vztahu s našimi webovými stránkami. 2 roky po návštěvě našich stránek
utag_main Knihovna pro Tag Management společnosti Tealium vytváří a spravuje jeden soubor cookie s názvem utag_main. Tento soubor cookie má několik předdefinovaných hodnot, které sledují relace anonymních návštěvníků. Například sem patří jedinečný identifikátor relace a Unix/Epoch časové razítko fungující v řádu milisekund. 1 rok po návštěvě našich stránek
visitor_id Tento soubor cookie obsahuje jedinečný identifikátor návštěvníka a jedinečný identifikátor vašeho účtu. Kupříkladu soubor cookie s názvem visitor_id12345 ukládá identifikátor návštěvníka 1010101010. Identifikátor účtu 12345 zajišťuje, že je návštěvník sledován na správném účtu Pardot. Hodnota návštěvníka odpovídá visitor_id na vašem Pardot účtu. Tento soubor cookie je pro návštěvníky aktivován pomocí sledovacího kódu služby Pardot. Bude smazán 13 měsíců po vaší návštěvě
pi_opt_in Pokud je povoleno sledování předvoleb, soubor cookie pi_opt_in je aktivován s hodnotou „true“ nebo „false“, když návštěvník souhlasí či nesouhlasí se sledováním. Když návštěvník vyjádří svůj souhlas, hodnota je nastavena na „true“, návštěvník aktivuje soubor cookie a je sledován. Pokud návštěvník vyjádří svůj nesouhlas nebo banner ignoruje, hodnota pro souhlas se souborem cookie je nastavena jako „false“. Soubor cookie návštěvníka je deaktivován a návštěvník není sledován. Bude smazán 10 let po vaší návštěvě
visitor_id-hash Tento hash soubor cookie návštěvníka obsahuje identifikátor účtu a ukládá jedinečný hash. Například soubor cookie s názvem visitor_id12345-hash ukládá hash “855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533” a identifikátor účtu je 12345. Tento soubor cookie funguje jako bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby se uživatel s nekalými úmysly nemohl vydávat za návštěvníka ze služby Pardot a získat přístup k příslušným informacím o návštěvníkovi. Bude smazán 10 let po vaší návštěvě
lpv Tento LPV soubor cookie je aktivován, aby službě Pardot zabránil ve sledování více zobrazení stránek na jednom zařízení během 30minutové relace. Pokud například návštěvník několikrát během 30 minut znovu načte úvodní stránku, tento soubor cookie brání tomu, aby se každé nové načtení počítalo jako zobrazení stránky. Bude smazán 10 let po vaší návštěvě

2.5. Na našich stránkách jsme integrovali HubSpot, tedy službu pro analýzu vztahů se zákazníky. Služba HubSpot využívá tzv. „sledovací pixely“ a soubory cookie, které jsou uložené na vašem počítači.

Službu provozuje společnost HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Zásady ochrany osobních údajů společnosti HubSpot naleznete na stránce: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Když jste na našich webových stránkách a

 • Přihlásíte se k odběru našeho newsletteru
 • Něco si stáhnete, nebo
 • Vyplníte náš kontaktní formulář

a poskytli jste prostřednictvím cookie banneru svůj souhlas k aktivaci i těch souborů cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, HubSpot bude níže uvedených souborů cookie využívat ke sběru uvedených dat:

Soubor cookie Účel Odstranění
__hstc Hlavní soubor cookie pro sledování návštěvníků. Obsahuje doménu, utk (viz níže), počáteční časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (aktuální návštěva) a navýšení při každé následující návštěvě. 13 měsíců po návštěvě našich stránek
hubspotutk Tento soubor cookie se používá ke sledování identity návštěvníka. Tento soubor cookie se při odeslání formuláře předá společnosti HubSpot a používá se pro deduplikaci kontaktů. 13 měsíců po návštěvě našich stránek
__hssc Tento soubor cookie ukládá relace. To se používá při rozhodování, zda by se mělo číslo a časové razítko relace v rámci _hstc-Cookie navýšit. Obsahuje domény, počet zobrazení (zvyšuje každé zobrazení stránky v relaci) a počáteční časové razítko relace. 30 minut po návštěvě našeho webu
__hssrc Kdykoli společnost HubSpot změní soubor cookie relace, je zároveň změněn i tento soubor cookie. Nastavili jsme jej na hodnotu 1 a pomocí něj zjišťujeme, zda uživatel restartoval svůj prohlížeč. Pokud tento soubor cookie není při správě souborů cookie přítomen, předpokládáme, že se jedná o novou relaci. Bude smazán, jakmile zavřete prohlížeč.

Pokud odmítnete používání jiných souborů cookie, něž jsou ty nezbytné pro fungování našich webových stránek, společnost HubSpot aktivuje následující nezbytné soubory cookie, abychom zajistili, že se budeme řídit vaším přáním.

Soubor cookie Účel Odstranění
__hs_opt_out Tento soubor cookie se používá v rámci zásad ochrany osobních údajů, aby nebyl po uživateli opětovně vyžadován souhlas s aktivací souborů cookie. Tento soubor cookie se aktivuje, když uživatelům umožníte, aby s aktivací souborů cookie nesouhlasili. 13 měsíců po návštěvě našich stránek
__hs_do_not_track Tento soubor cookie lze aktivovat, aby zabránil sledování kódu v odesílání jakýchkoli informací společnosti HubSpot. Aktivace tohoto souboru cookie se liší od neposkytnutí souhlasu s aktivací souborů cookie, jelikož stále umožňuje odesílání informací společnosti HubSpot. 13 měsíců po návštěvě našich stránek
__hs_initial_opt_in Tento soubor cookie je používán k tomu, aby se banner návštěvníkům opakovaně nezobrazoval, když si stránky prohlížejí v minimálním nastavení souborů cookie. 7 dní po návštěvě našich stránek

2.6. Na našich stránkách jsme integrovali službu Seznam Sklik, tedy službu využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.

Službu spouštíme až po Vašem souhlasu a poté nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

Službu Seznam Sklik provozuje společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Seznam.cz, a.s. naleznete na stránce: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

2.7. Na našich stránkách jsme integrovali službu Facebook Pixel, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd.

Službu spouštíme až po Vašem souhlasu a poté nám umožňuje identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook a opětovné cílení reklamy (retargeting).

Službu Facebook Pixel provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd. naleznete na stránce: https://www.facebook.com/about/privacy

3. Komu vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje uvedené v oddílech 1.1 až 1.4 předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské unii. Tito zpracovatelé údajů osobní údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů a zpracovávání je prováděno naším jménem.

Osobní údaje uvedené v oddílu 2.5 jsou předávány provozovateli HubSpot. Zpracovávání údajů sopečností HubSpot je založeno na standardních smluvních doložkách v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. února 2010.

4. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Přijímáme technická a organizační opatření, abychom zajistili patřičnou úroveň zabezpečení k ochraně vašich osobních údajů před náhodnými či protiprávními změnami, zničením, ztrátou nebo neoprávněným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme, abychom udrželi krok s technologickým vývojem.

5. Jaká máte práva?

Na základě GDPR máte určitá práva:

Právo na přístup: Máte právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a určité další informace (např. co je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů).

Právo na opravu: Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz: Na základě tzv. „práva být zapomenut“ můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsme povinni je nadále uchovávat. V případě práva na výmaz existují určité výjimky. Máme právo nadále vaše osobní údaje používat, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo pro stanovení, uplatnění či obranu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání: Toto právo se týká omezení užívání nebo způsobu užívání vašich údajů. Pamatujte, že toto právo je v určitých případech omezeno. Když zpracováváme vaše osobní údaje, které jsme shromáždili s vaším souhlasem, můžete požadovat omezení zpracovávání pouze na základě: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše zpracovávání protiprávní, ale nepřejete si vymazání vašich osobních údajů; (c) pokud jej vyžadujete z důvodu právního nároku; nebo (d) pokud údaje již nadále nepoužíváme za účely, pro které je uchováváme. Pokud je zpracovávání omezeno, vaše informace můžeme nadále uchovávat, ale nemůžeme je nadále využívat. Vedeme si seznamy lidí, kteří zažádali o omezení užívání svých osobních údajů, abychom zajistili, že omezení zpracovávání bude i nadále dodržováno.

Právo na přenositelnost údajů: Odkazuje k vašemu právu požadovat, abychom vaše osobní údaje zkopírovali, přesunuli či přenesli, pokud je to technicky možné, ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely.

Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku vůči našemu užívání vašich osobních údajů včetně případů, kdy je používáme z důvodu našich oprávněných zájmů, především v případě přímého marketingu.

Právo odvolat souhlas: Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Jakékoli takovéto odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracovávání učiněného na základě poskytnutí vašeho souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Tyto práva můžete uplatňovat bezplatně. Jste však povinni prokázat svou totožnost dvěma schválenými průkazy totožnosti. V souladu s naší zákonnou povinností vynaložíme přiměřené úsilí, abychom v rámci našeho systému evidence vaše osobní údaje poskytli, opravili či vymazali.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás e-mailem nebo písemně. Budeme se vám snažit odpovědět do 30 dnů. Naše kontaktní údaje naleznete v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud obdržíme formální písemnou stížnost, budeme příslušnou osobu kontaktovat, abychom mohli stížnost nadále řešit. V případě potřeby budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu údajů za účelem vyřešení jakýchkoli stížností, které nebudeme schopni vyřešit přímo.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vyřizujeme jakoukoli vaši stížnost podanou v souvislosti s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete vaši stížnost postoupit příslušnému dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů (viz oddíl nahoře).

6. Ochrana osobních údajů nezletilých

Tato webová stránka je určena pro osoby starší 18 let. Nesnažíme se shromažďovat informace o osobách mladších 18 let.

Osoby mladší 18 let by neměly na webových stránkách poskytovat ani zveřejňovat žádné informace. Pokud takováto osoba osobní informace prostřednictvím webových stránek poskytne, tyto informace vymažeme, jakmile zjistíme její věk, a nebudeme příslušné informace nadále nijak zpracovávat.

Kompletní informace o ochraně osobních údajů na sociálních sítích najdete najdete na odkaze zde.